ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

16 Δεκεμβρίου

Τηλεφωνείς λοιπόν στην Προϊσταμένη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για να συναντηθείτε και να συζητήσετε τη σωστότερη μέθοδο επικοινωνίας για μια νέα αρχή που θέλεις να εφαρμοστεί στην εταιρεία. Έτσι δεν έχεις συνηθίσει; Αυτό δεν έκανες πάντοτε; Με αυτή τη μέθοδο έφερνες τα αποτελέσματα. Σωστά;

Τι υπαγόρευε η εταιρική κουλτούρα στο παρελθόν;

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναθέτει στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού να παράξει μια αποτελεσματική εταιρική κουλτούρα. Η Διεύθυνση ΑΔ σχεδιάζει την εκστρατεία, δηλώνει την αποστολή, το στόχο και τις βασικές αξίες που ανέπτυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Μετά συζητούνται τα προνόμια των υπαλλήλων, υποβάλλουν μια ετήσια έρευνα για την πρόσληψη υπαλλήλων και αναφέρουν τα αποτελέσματα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Και έπειτα, με την ολοκλήρωση των εκκρεμών δραστηριοτήτων τους, ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Ανθρώπινο Δυναμικό προχωρούν σε άλλες προτεραιότητες.

Μήπως όμως αυτή η προσέγγιση δεν λειτουργεί πλέον για διάφορους λόγους;

Μήπως υπερβάλλεις βλέποντας το δέντρο, αλλά χάνοντας το δάσος;

Μήπως νιώθεις ότι γνωρίζεις τη δουλειά σου, αλλά αγνοείς το DNA σου, δηλαδή το πώς σκέφτεται η βάση σου - οι υπάλληλοι της εταιρείας; Προφανώς!

Κρεμαστή αμπέλα στο δρόμο με μότο: η κουλτούρα είναι το brand σου
 
Και αυτό γιατί οι προτάσεις αποδεικνύεται στις περισσότερες περιπτώσεις δύσκολο στο να εφαρμοστούν. Οι προϊστάμενοι χάνουν την ακολουθία των βημάτων, η ιδέα απευθύνεται σε διευθύνοντες συμβούλους και ανώτερα στελέχη και όχι σε διευθυντές μικρότερων μονάδων, όπου γίνεται η κριτική οργάνωση και βέβαια οι διευθυντές δεν έχουν τον τρόπο να εκτιμήσουν πώς η εκπαίδευση της ομάδας τους συνέβαλε στον οργανισμό στο σύνολό του. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές δεν υπάρχουν πρότυπα και εργαλεία αξιολόγησης. Χωρίς αυτά οι εταιρείες μπορεί να δηλώσουν πρόωρα επιτυχία ή να διεκδικήσουν πρόοδο χωρίς να διερευνήσουν τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η ανάγκη ταχείας προσαρμογής και ευελιξίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποκάλυψε την αναποτελεσματικότητα της ηγετικής προσέγγισης από πάνω προς τα κάτω. Η εταιρική κουλτούρα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, χάρη στις πρόσφατες κρίσεις πολιτισμού, της εντατικής ώθησης για ποικιλομορφία, ισότητα, ένταξη και τη συνεχιζόμενη μάχη για εξεύρεση ταλέντων. Η κουλτούρα καθίσταται ως στρατηγική προτεραιότητα με αντίκτυπο στην κατώτατη γραμμή.

Ποιo είναι το νέο μοντέλο ανάπτυξης της εταιρικής κουλτούρας;

Μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας έχει τεθεί σε εφαρμογή σε αρκετούς οργανισμούς, στην οποία όλοι είναι υπεύθυνοι. Αυτό το μοντέλο δεν υποβιβάζει την κουλτούρα σε μια άμορφη ιδέα που επηρεάζει ο καθένας. Η κοινή ευθύνη για την κουλτούρα σε έναν οργανισμό περιλαμβάνει διαφορετικά άτομα και λειτουργίες στο εσωτερικό που παίζουν διαφορετικούς ρόλους στην ανάπτυξη και τη διατήρησή του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κουλτούρα ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στον οργανισμό, οι στάσεις και οι πεποιθήσεις που αλληλοεπιδρούν σε αυτές τις συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων κανόνων και διαδικασιών. Σε πολλούς οργανισμούς υπάρχει ένα κενό μεταξύ της υπάρχουσας κουλτούρας και της "επιθυμητής" κουλτούρας, της κουλτούρας που απαιτείται για την υποστήριξη και την προώθηση των στόχων και στρατηγικών της εταιρείας. Σε ένα νέο μοντέλο οικοδόμησης πολιτισμού όλοι είναι υπεύθυνοι για την καλλιέργεια της επιθυμητής κουλτούρας.

Άρα τι κάνεις; Δουλεύεις σε τέσσερις άξονες που μέχρι πρότινος δεν θα εφάρμοζες!

Πώς καλλιεργείται η επιθυμητή εταιρική κουλτούρα;

1. Κάνε τους να νιώσουν ψυχολογική ασφάλεια.

Για να μάθουν, οι υπάλληλοι δεν πρέπει να φοβούνται ότι θα υποτιμηθούν ή περιθωριοποιηθούν όταν διαφωνούν με τους συνομιλητές προϊσταμένους τους. Άφησέ τους να μιλήσουν με λάθος αριθμητικά στοιχεία, να υποβάλλουν αφελείς ερωτήσεις, να παρουσιάσουν μια μειοψηφική άποψη. Κάνε τους να νιώσουν άνετα να εκφράζουν τις σκέψεις τους για τη δουλειά.

Άντρας που σηκώνει το χέρι του για να πει τη γνώμη του
Credits: @felicia-buitenwerf

2. Εκτίμησε τις διαφορές

Η μάθηση αποκτάται όταν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αντίθετες ιδέες από τις δικές τους. Η αναγνώριση των εναλλακτικών παγκόσμιων απόψεων αυξάνει την ενέργεια και τα κίνητρα, πυροδοτεί νέα σκέψη και αποτρέπει το λήθαργο.

Γυναίκα σε σκαλοπάτια να σκέφτεται
Credits: @cj-dayrit

3. Ενθάρρυνε τη διαφάνεια σε νέες ιδέες

Η εκμάθηση δεν είναι απλώς η διόρθωση λαθών και η επίλυση προβλημάτων. Αφορά επίσης στη δημιουργία νέων προσεγγίσεων. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν κινδύνους και να εξερευνούν το άγνωστο.

Ρύση από προτζέκτορα που λέει
Credits: @alexandre-debieve

4. Δώσε χρόνο 

Πολλοί διευθυντές κρίνονται από τον αριθμό ωρών που εργάζονται και τις εργασίες που επιτελούν. Ωστόσο, όταν οι άνθρωποι είναι υπερφορτωμένοι από προθεσμίες διακυβεύεται η ικανότητά τους να σκέφτονται αναλυτικά και δημιουργικά. Γίνονται λιγότερο ικανοί να διαγνώσουν προβλήματα και να μάθουν από τις εμπειρίες τους.

Η ηγεσία από μόνη της είναι ανεπαρκής. Οι προϊστάμενοι πρέπει να γίνουν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις τοπικές κουλτούρες μάθησης, οι οποίες μπορεί να ποικίλλουν ευρέως μεταξύ των ενοτήτων. Η μάθηση είναι πολυδιάστατη και πρέπει να στοχεύει στο διάλογο και όχι την κριτική.

Σταμάτα λοιπόν την κριτική που φαντάζει στα μάτια σου ως φυσική απόρροια και ενέπλεξε την ομάδα σου με απλό, βατό και κατανοητό τρόπο. Εξήγησε πρώτα στον εαυτό σου μπροστά στον καθρέπτη, τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η γραφειοκρατία υπονομεύει την ανθρώπινη αυτονομία, την ανθεκτικότητα και τη δημιουργικότητα. Φτιάξε τις συνθήκες που απελευθερώνουν την καθημερινή ιδιοφυΐα των ανθρώπων μέσα τους.

Editor's tip: Πάταξε τη γραφειοκρατία και δώσε ζωή στην ανθρωποκρατία. Μπορείς!